Nanotechnologia – gdzie jest wykorzystywana?

Nanotechnologia – gdzie jest wykorzystywana?

Rozwój technologii pozwolił na dynamiczny rozwój różnych sektorów gospodarki. Rozwiązania technologiczne stosowane są na każdym poziomie produkcji przemysłowej. Wykorzystuje się je również w rolnictwie. Biotechnologia zielona zajmuje się tworzeniem metod, których celem jest udoskonalenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Funkcjonowanie gospodarki bez…

Read More